O nas

Geneza Spółki:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój dom” w Rybniku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika NR 470/XXVI/2020 z dnia z 22 października 2020, a jej podstawowym celem jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka powstała 12 stycznia 2021 na skutek zawarcia umowy spółki aktem notarialnym Rep. A nr 18/2021 w kancelarii notariusz Moniki Rutkowskiej w Rybniku. Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miasta Rybnika, którą reprezentował Prezydent Miasta Piotr Kuczera.

Organy Spółki:

 1. Zgromadzenie Wspólników:
  Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera
 1. Rada Nadzorcza:
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Izabela Zielińska – Golik
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Dawid Strupowski
  • Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Gołda
 1. Zarząd Spółki:
  • Prezes Zarządu – Olgierd Zaraś

Kapitał zakładowy:

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasta Rybnika, która posiada 1200 udziałów o nominalnej wartości 500 zł każdy, co daje kapitał w wysokości 600 000,00 zł.

Charakterystyka działalności TBS „Twój dom” Sp. z o.o. w Rybniku:

Podstawowym przedmiotem działania rybnickiego TBS jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Ponadto spółka może również:

 • Nabywać budynki mieszkalne;
 • Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 • Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki;
 • Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
  • Sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
  • budowania budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
  • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
  • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
  • prowadzeniu Agencji ds. pustostanów, której zadania określają dokumenty sporządzone w ramach działań projektu Urbact Rybnik;

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-06-21 08:56:01 Marcin Gawenda
2021-06-21 08:54:56 Marcin Gawenda
2021-06-21 08:52:30 Marcin Gawenda
2021-05-19 14:16:23 Marcin Gawenda
2021-05-18 08:39:52 Marcin Gawenda
2021-05-13 11:46:23 Marcin Gawenda
2021-05-13 11:46:06 Marcin Gawenda
2021-05-13 11:45:54 Marcin Gawenda
2021-05-13 11:44:31 Marcin Gawenda
2021-05-13 11:44:15 Marcin Gawenda
2021-05-13 11:42:07 Marcin Gawenda

Skip to content