Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera
Rada Nadzorcza:Przewodniczący Rady Nadzorczej – Izabela Zielińska – Golik
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Dawid Strupowski
Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Gołda
Zarząd Spółki:Prezes Zarządu – Olgierd Zaraś

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-18 08:36:52 Marcin Gawenda
2021-05-13 09:53:44 Marcin Gawenda
2021-05-13 09:52:23 Marcin Gawenda

Skip to content