Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działania TBS w Rybniku jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

Ponadto spółka może również:

 • Nabywać budynki mieszkalne;
 • Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
 • Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nad budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki;
 • Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
  • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
  • budowaniu budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
  • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
  • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
  • prowadzeniu Agencji ds. pustostanów, której zadania określają dokumenty sporządzone w ramach działań projektu Urbact Rybnik.
Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-19 14:06:28 Marcin Gawenda
2021-05-17 11:50:16 Marcin Gawenda
2021-05-13 10:42:43 Marcin Gawenda

Skip to content