PN.1.2021 – Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowannia terenu przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-09-15 09:12:06 Marcin Gawenda
2021-09-02 13:19:10 Marcin Gawenda
2021-08-30 11:58:35 Marcin Gawenda
2021-08-30 09:30:23 Marcin Gawenda
2021-08-21 13:52:15 Marcin Gawenda
2021-08-21 13:50:57 Marcin Gawenda
2021-08-16 10:54:43 Marcin Gawenda
2021-07-28 11:22:42 Marcin Gawenda
2021-07-28 11:05:21 Marcin Gawenda
2021-07-28 11:05:14 Marcin Gawenda
2021-07-28 10:03:11 Marcin Gawenda
2021-07-28 10:02:21 Marcin Gawenda
2021-07-28 09:53:55 Marcin Gawenda
2021-07-28 09:53:34 Marcin Gawenda
2021-07-28 09:52:43 Marcin Gawenda
2021-07-28 09:50:42 Marcin Gawenda
2021-07-28 09:47:28 Marcin Gawenda
2021-07-28 09:45:02 Marcin Gawenda
2021-07-28 09:38:06 Marcin Gawenda
2021-07-26 15:24:38 Marcin Gawenda
2021-07-26 14:53:52 Marcin Gawenda
2021-07-26 14:44:46 Marcin Gawenda

Skip to content