PN.2.2021 – Budowa budynku wielorodzinnego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku

Przetarg nieograniczony pn.

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowannia terenu przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku.

Termin składania ofert – 08.10.2021 r. zmiana terminu na 18.10.2021 r. zmiana terminu na 19.10.2021 r.

PN.2.2021 Dokumentacja projektowa

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-03-04 12:16:49 Marcin Gawenda
2022-03-04 12:16:46 Marcin Gawenda
2022-01-12 12:17:40 Marcin Gawenda
2021-10-19 15:13:19 Marcin Gawenda
2021-10-19 14:00:34 Marcin Gawenda
2021-10-14 13:49:55 Marcin Gawenda
2021-10-14 13:09:04 Marcin Gawenda
2021-10-06 13:36:19 Marcin Gawenda
2021-10-06 13:35:56 Marcin Gawenda
2021-10-06 13:33:32 Marcin Gawenda
2021-09-21 08:51:50 Marcin Gawenda
2021-09-21 08:32:53 Marcin Gawenda
2021-09-10 13:08:16 Marcin Gawenda
2021-09-10 13:00:28 Marcin Gawenda
2021-09-10 12:58:43 Marcin Gawenda
2021-09-10 12:46:45 Marcin Gawenda
2021-09-10 11:48:47 Marcin Gawenda

Skip to content