PN.2.2022 – Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Rybniku przy ul. Sztolniowej.

Przetarg nieograniczony pn.

Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, przyłączem wodociągowym, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 2399/7, 1282/7, 1285/8, 1286/8 w Rybniku przy ul. Sztolniowej.

Termin składania ofert – 29.08.2022 r. do godziny 14:00

PN.2.2022 – Dokumentacja projektowa

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-08-29 15:12:12 Marcin Gawenda
2022-08-18 17:09:48 Marcin Gawenda
2022-08-18 17:07:34 Marcin Gawenda
2022-08-03 10:43:43 Marcin Gawenda
2022-08-03 10:42:08 Marcin Gawenda

Skip to content