PN.3.2022 – Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Rybniku przy ul. gen. L. Okulickiego.

Przetarg nieograniczony pn.

Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych 8 mieszkaniowych wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, oraz budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłączy wod.-kan. na działkach o nr 1601/131, 1602/131, 1603/131, 1604/131, 1605/131 przy ul. gen. L. Okulickiego w Rybniku.

Termin składania ofert – 12.09.2022 r. do godziny 14:00 14.09.2022 r. do godziny 14:00

PN.3.2022 – Dokumentacja projektowa

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-10-18 08:48:43 Marcin Gawenda
2022-09-26 11:48:21 Marcin Gawenda
2022-09-14 15:12:19 Marcin Gawenda
2022-09-01 14:23:26 Marcin Gawenda
2022-08-24 10:02:28 Marcin Gawenda
2022-08-19 11:21:21 Marcin Gawenda
2022-08-19 11:20:53 Marcin Gawenda
2022-08-19 11:19:45 Marcin Gawenda
2022-08-19 08:47:44 Marcin Gawenda
2022-08-19 08:16:36 Marcin Gawenda
2022-08-18 16:58:47 Marcin Gawenda
2022-08-18 16:57:51 Marcin Gawenda
2022-08-18 16:57:24 Marcin Gawenda
2022-08-16 11:49:44 Marcin Gawenda
2022-08-16 11:49:01 Marcin Gawenda
2022-08-16 11:10:16 Marcin Gawenda
2022-08-16 11:06:53 Marcin Gawenda
2022-08-16 11:05:17 Marcin Gawenda

Skip to content