PN.4.2022 – Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Rybniku przy ul. gen. L. Okulickiego.

Przetarg nieograniczony pn.

Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych 8 mieszkaniowych wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, oraz budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłączy wod.-kan. na działkach o nr 1601/131, 1602/131, 1603/131, 1604/131, 1605/131 przy ul. gen. L. Okulickiego w Rybniku.

Termin składania ofert – 28.10.2022 r. do godziny 12:00

PN.4.2022 – Dokumentacja projektowa

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2023-02-23 17:22:27 Marcin Gawenda
2023-02-23 17:22:24 Marcin Gawenda
2023-01-13 12:53:05 Marcin Gawenda
2023-01-13 12:50:51 Marcin Gawenda
2023-01-05 10:06:55 Marcin Gawenda
2022-10-28 13:03:28 Marcin Gawenda
2022-10-18 08:46:34 Marcin Gawenda
2022-10-18 08:44:45 Marcin Gawenda
2022-09-30 12:43:56 Marcin Gawenda
2022-09-30 12:41:21 Marcin Gawenda
2022-09-30 12:40:07 Marcin Gawenda

Skip to content