Status prawny

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój dom” w Rybniku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika nr 470/XXVI/2020 z dnia z 22 października 2020, a jej podstawowym celem jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka powstała 12 stycznia 2021 na skutek zawarcia umowy spółki aktem notarialnym Rep. A nr 18/2021 w kancelarii notariusz Moniki Rutkowskiej w Rybniku. Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miasta Rybnika, którą reprezentował Prezydent Miasta Pan Piotr Kuczera.

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2021-05-19 14:09:38 Marcin Gawenda
2021-05-19 14:07:40 Marcin Gawenda
2021-05-13 09:42:49 Marcin Gawenda

Skip to content