PN.1.2022 – Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Rybniku przy ul. Sztolniowej.

Przetarg nieograniczony pn.

Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, przyłączem wodociągowym, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 2399/7, 1282/7, 1285/8, 1286/8 w Rybniku przy ul. Sztolniowej.

Termin składania ofert – 30.06.2022 r. do godziny 9:00 04.07.2022 r. do godziny 12:30

PN.1.2022 – Dokumentacja projektowa

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-07-04 13:53:11 Marcin Gawenda
2022-07-04 13:53:08 Marcin Gawenda
2022-06-28 14:28:48 Marcin Gawenda
2022-06-23 17:37:00 Marcin Gawenda
2022-06-23 16:52:31 Marcin Gawenda
2022-06-03 09:46:20 Marcin Gawenda
2022-06-03 09:45:49 Marcin Gawenda
2022-06-03 09:41:23 Marcin Gawenda
2022-06-03 09:14:31 Marcin Gawenda
2022-06-03 09:13:37 Marcin Gawenda
2022-06-03 09:08:08 Marcin Gawenda
2022-06-03 08:58:34 Marcin Gawenda
2022-06-03 08:54:12 Marcin Gawenda
2022-06-03 08:43:06 Marcin Gawenda

Skip to content